Wij willen een eigentijdse geloofsgemeenschap zijn. Dat onze diensten aansprekend zijn voor mensen van vandaag. De onderdelen uit onze dienst hebben hun kracht bewezen in een traditie van tweeduizend jaar christendom.

De opbouw en invulling van een kerkdienst wordt liturgie genoemd. Onze liturgie is geïnspireerd door de Lima-liturgie. Dit is een opzet voor kerkdiensten die rond 1980 door vele kerken gezamenlijk tijdens een conferentie in Lima werd gepresenteerd. Deze opbouw van de dienst biedt herkenning aan gelovigen uit uiteenlopende kerken en geloofstradities, en geeft tegelijk ruimte voor vernieuwing. Onze dienst is altijd een dienst van Schrift en Tafel. Zo mogelijk zijn er twee voorgangers, één uit de rooms-katholieke kerk, en één uit de protestantse kerken. Iedereen is van harte welkom, het maakt niet uit of u kerkelijk bent of niet.

Zo ziet een dienst er uit

opening
Woord
Tafel
Gebeden en wegzending

Na afloop van de dienst staan voorganger(s) en ouderling van dienst bij de uitgang. Zij geven iedereen een hand. Vervolgens zijn alle aanwezigen van harte welkom om nog een kop koffie of thee te blijven drinken. Voor de kinderen is er limonade. Dit is bij uitstek een gelegenheid om na te praten of kennis te maken.  Meestal zetten enkelen hun gesprekken na de koffie voort in een van de café’s op de Grote Markt.

Kleuren

Alle dagen in het kerkelijk jaar hebben hun eigen symbolische kleur.

Aan het antependium (het kleed dat tijdens een kerkdienst op tafel ligt) en de stola’s van de voorgangers kunt u in een oogopslag zien wat de kleur van de betreffende zondag is. De kleuren hebben een symbolische betekenis. Wit staat voor feest, paars voor inkeer, en rood voor inspiratie van de Geest; groen staat voor groei en is de kleur van de meeste zondagen.

Paars hoort bij de zondagen van Advent en Veertigdagentijd, eventueel bij de drie zondagen van de Veertigdagentijd, alsmede bij rouwdiensten. Op twee ‘paarse’ zondagen laat het witte licht zich al een beetje zien: op de derde zondag van Advent (Gaudete) en vierde zondag van de Veertigdagentijd (Laetare). In sommige kerken wordt dan ook een roze kleur gebruikt. Wij hebben ervoor gekozen om de hele periodes paars te houden.

Wit wordt gebruikt met Kerstmis, Pasen, Hemelvaart, Witte Donderdag, de zondagen tussen Pasen en Pinksteren, Trinitatis, feesten van heiligen en het wijdingsfeest van de Stevenskerk, alsmede bij doop, huwelijk en overlijden (omdat de kerk gelooft dat mensen sterven in het licht van de Opgestane Christus wordt daar meestal de kleur van Pasen gekozen).

Rood is de kleur van Palmzondag (rood en paars), Pinksteren en gedenkdagen van martelaars, alsmede van belijdenis en de bevestiging van ambtsdragers.

Groen wordt gebruikt op alle andere zondagen.

Onze antependia, stola’s en boekenleggers zijn gemaakt door naaldkunstenares Alie Jongepier uit Leeuwarden.