Schilders gezocht: kruisweg in de Stevenskerk

De kruisweg is een onderdeel van de traditie van Pase5n. Een kruisweg bestaat uit 14 of 15 staties die elk stilstaan (statio) bij een moment uit de lijdensweg van Jezus, en waar je zelf ook weer bij stil kunt staan. Van de veroordeling bij Pilatus tot de kruisiging op Golgotha of de opstanding. Er zijn er talloze gemaakt, vaak door bekende kunstenaars, die we terugvinden in kerken en musea. De Stevenskerk heeft geen kruisweg –  dit jaar willen we daar tijdelijk verandering in brengen.

Muziek

Franz Liszt maakte een muzikale uitwerking van de kruisweg, de Via Crucis. Bij hem zijn de staties composities, vaak verstild, soms schril en indringend. Op Stille Zaterdag 26 maart wordt deze Via Crucis in de Stevenskerk uitgevoerd, om 16.00 uur, met orgel en koor.

14Schilders gezocht

Als kunstproject willen we voor de Stevenskerk een serie van vijftien kruiswegstaties maken. Ze worden geëxposeerd in de kooromgang tijdens de openstelling van de kerk rond de diensten en concerten in het Paasweekend (25-27 maart). Als jij/u kunt schilderen op een paneel van 50 x 60 cm, neem dan contact op voor uitgebreide instructies. Je kiest één statie aan de hand van de titel, zoals ‘Jezus valt onder het kruis’ en een klein verhaaltje. Hoe jij dat schildert, daar mag je op geheel eigen wijze invulling aan geven. De eerste aanmelders hebben natuurlijk de grootste keuze. Je kan schilderen op je eigen moment thuis, maar wie wil kan ook samen een groepje vormen met andere schilders en tegelijk werken. De deadline is wel al snel: de statie moet uiterlijk 20 maart worden ingeleverd!

Na Pasen worden de schilderijen aan de hoogste bieder verkocht (eventueel minimumbedrag in overleg met de kunstenaar), de opbrengst is voor een goed doel.

We willen zowel vakmensen als amateurs van harte uitnodigen om mee te doen, en van jong tot oud! Neem voor uitgebreide informatie contact op door middel van onderstaand contactformulier.

Jetty Podt, Maarten van der Bijl, musici in de Stevenskerk

Contact opnemen

Naam

E-mail

Bericht