In de Stevenskerk worden verschillende vieringen gehouden:

Elke zondagochtend een viering van 10.00 tot 11.00 uur, door het oecumenisch CityPastoraat.
Meer lezen
Op vrijdagmiddag is er een kort gebed in de stiltekapel. meer lezen
Op zaterdagmiddag, eens per maand, van 16.00- 16.45 uur, vespers in de Zuiderkapel van de Stevenskerk, met medewerking van Capella Cumerana, georganiseerd door Stichting Ontcommer.
In de Veertigdagentijd (de zes weken voor Pasen) organiseren we korte eenvoudige gebedsdiensten (vespers) op woensdagavond. Aansluitend volgt, voor wie wil, een bijeenkomst rond een thema, passend bij deze periode.
We hebben bijzondere diensten op:

– de kerkelijke feestdagen (Kerst, Stille Week, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren)
– Kerstavond: Kinderkerstviering (door onszelf georganiseerd) en Kerstnachtviering (Stichting Ontcommer)
– Op de zondag voor de Nijmeegse Vierdaagse een dienst op initiatief van de Stichting Vierdaagsemis.
– Eind augustus: dienst in het teken van het festival Gebroeders van Limburg

Sint Ontcommer in de Stevenskerk, naar wie de Stichting Ontcommer is genoemd.