Over ons

Het Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen is de eigentijdse geloofsgemeenschap in de Stevenskerk. Mensen uit Nijmegen en de wijde omtrek ontmoeten elkaar bij de wekelijkse vieringen, waarin voorgangers uit verschillende kerken voorgaan. We willen een kerk zijn voor iedereen.

Ontstaan

Lees hier hoe het Oecumenisch CityPastoraat ontstond in 1974, na de restauratie van de Stevenskerk.

lees meer

Vieringen

Op zondagmorgen en op de kerkelijke feestdagen (zoals Kerst en Pasen). Maar ook op andere momenten bieden we diensten aan. Meer weten?

lees meer

Aanbod

De Stevenskerkgemeente heeft een ruim aanbod aan cursussen en activiteiten.

lees meer

Geloof

Wij willen in de praktijk gestalte proberen te geven aan Jezus’ woorden “opdat zij allen één zijn”. Hierbij ervaren we verschillen tussen kerken als verrijkend binnen de traditie van de ene “algemene christelijke kerk” die we belijden. We vinden het fijn om een levende, en levendige, band te onderhouden met de kerken waarmee we iets hebben.

Tussen de mensen die regelmatig komen zijn vaak al heel mooie contacten ontstaan en banden gegroeid. Dat is belangrijk. Tegelijkertijd staat de deur altijd open voor nieuwe mensen. Of ze nu zomaar ’s willen binnenlopen of bij ons kind aan huis worden. Zo willen we samen kerk-zijn. Wie je bent en hoe vaak je komt maakt niet uit: je bent welkom. Alle bezoekers van de Stevenskerk hebben heel verschillende achtergronden, niet alleen kerkelijk. Dat vinden we heel waardevol.
We laten ons inspireren door de verhalen in de bijbel over God en Jezus Christus. Er zijn kerkdiensten, altijd op zondagmorgen en op de feestdagen zoals Kerst en Pasen. Ook zijn er andere vieringen zoals vespers en middaggebeden: daar lees je meer over bij vieringen.
Wij vinden dat we veel kunnen leren van de bijbel, van onze eigen traditie, en van al die verschillende mensen met hun eigen verhaal. We vinden het belangrijk om te blijven groeien en ons te blijven ontwikkelen.
We willen we doen wat we kunnen om in de wereld vrede en gerechtigheid dichterbij te brengen. Omzien naar elkaar en naar wie hulp nodig heeft, ver en dichtbij.
We hechten grote waarden aan onze stad Nijmegen en aan de Stevenskerk!