Het Maandblad is het informatiebulletin van het Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen.
Er staan zowel stukken van bezinnende aard in als praktische informatie voor bezoekers van het OCP.

Het blad verschijnt tien keer per jaar, op de eerste zondag van de maand en u kunt het kostenloos in de Stevenskerk ophalen.

Wilt u het maandblad per e-mail ontvangen? Stuur dan een bericht via contact

Een postabonnement is ook mogelijk, de kosten zijn €17,50 per jaar. Neemt u daarvoor even contact op met de contactpersoon.

De redactie wordt gevormd door:  Jetske Tinnevelt, Joke Jansen-Luijten en Wytze Westra.

Contactpersoon redactie: Wytze Westra, redactiesecretaris, tel. 06-5141354 of stuur een bericht via contact.