Ook bij de zondagse vieringen zijn verschillende werkgroepen betrokken.

Ouderlingen van dienst

Ooit hebben we besloten de protestantse traditie van “ouderling van dienst” in ere te houden. De ouderling van dienst heeft in symbolische zin de leiding van de kerkdienst. Bij elke viering is er één aanwezig. De ouderling van dienst heeft vaak praktische en coördinerende taken. Hij/zij ontvangt de voorganger in de Gerfkamer, spreekt een consistoriegebed uit, begeleidt de predikant de kerk in, helpt mee in de dienst van de tafel en groet de kerkgangers bij het verlaten van de kerk. Zowel OCP-deelnemers van katholieke als protestantse huize zijn “ouderling van dienst”.

Achtergrond: de ouderlingen vormen niet zoals in protestantse kerken het kerkbestuur. Het OCP is als oecumenisch samenwerkingsverband ontstaan vanuit de protestantse en katholieke tradities. Een in het oog springend kenmerk van onze gemeenschap is de structuur vanuit de basis, gedragen door de werkgroepen. De werkgroepen zijn verantwoordelijk voor hun eigen functioneren. De raadsvergadering is het platform voor uitwisseling van het werk van de werkgroepen en onderlinge afstemming. Het “hoogste” orgaan is de OCP-vergadering, waarin alle actieve deelnemers in het OCP kunnen participeren.

Lectoren

lector
In de zondagse viering wordt gelezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (2004).

De lectoren verzorgen beurtelings het lezen uit de bijbel verzorgen in de vieringen. Regelmatig worden de lectoren getraind. Tijdens de training wordt aandacht besteed aan presentatie, microfoongebruik, het neerzetten van de teksten en een goede voorbereiding op je beurt als lector.
Iedere lector doet volgens rooster ongeveer eens per twee maanden dienst.

Contactpersoon voor de lectoren is Diny Schotanus.

Werkgroep Vieren

De werkgroep Vieren is belast met het samenstellen van de liturgie in bredere zin en met bezinning over de liturgische praktijk in het OCP. Zij houdt zich bezig met het ontwikkelen van nieuwe vormen binnen de liturgie en doet daartoe ook voorstellen. Contactpersoon is Mathé Prick. Verdere leden van de werkgroep: Ds. Henk Gols, Wolfgang Lange, Harry de Vries.
Zie ook: Liturgie.

Liedkeuzecommissie

De Werkgroep Liedkeuze stelt de liederen vast voor de vieringen, passend binnen het beleid van de Werkgroep Liturgie.
Leden: Jan van Hooydonk, Stieneke Reeders, Georgine Steenhuis, Wolfgang Lange, Mathé Prick.

Zie ook

  • Voor algemene informatie over de diensten:  zondagse dienst.
  • Voor achtergrondinformatie over hoe onze diensten eruitzien: liturgie.