ANBI-gegevens

Naam ANBI:Stichting Steunfonds Oecumenisch CityPastoraat Nijmegen
RSIN:8032.08.200
Postadres:Broerdijk 81 6523 GR Nijmegen
Bezoekadres:Stevenskerk, Sint Stevenskerkhof 62, 6511 VZ Nijmegen.
Naam ANBI:Stichting tot bevordering van de Oecumene
RSIN:8569.58.219
Postadres:Broerdijk 81 6523 GR Nijmegen
Bezoekadres:Stevenskerk, Sint Stevenskerkhof 62, 6511 VZ Nijmegen.

In 1976 is het kerkgenootschap Oecumenisch CityPastoraat Nijmegen opgericht door twee partners in Nijmegen, te weten:

  • De Stichting Dekenaat van de Rooms-Katholieke Kerk
  • De Hervormde Gemeente Nijmegen

Beide partners hebben in de jaren 80 voor dit kerkgenootschap een steunstichting opgezet, namelijk de Stichting Steunfonds Oecumenisch CityPastoraat Nijmegen. De beide oprichters bestaan inmiddels niet meer.

Omdat de beide oprichters hebben opgehouden te bestaan was het voor aanpassing van de statuten van de Stichting Steunfonds Oecumenisch CityPastoraat Nijmegen noodzakelijk een procedure aanhangig te maken bij de Rechtbank en daarbij de rechtbank te verzoeken de statuten in overeenstemming te brengen met de Wet- en Regelgeving. Vanwege de verplichte procesvertegenwoordiging (advocaten) heeft het bestuur gekozen een nieuwe steunstichting op te richten: de Stichting tot bevordering van de Oecumene. De oprichting van laatstgenoemde stichting heeft plaats gevonden op 25 november 2016. De Stichting Steunfonds Oecumenisch CityPastoraat Nijmegen zullen wij over enkele jaren laten ontbinden. Wij hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt de in de praktijk ontwikkelde doelstellingen en werkwijzen in de statuten van de nieuwe stichting vast te leggen.

Het bestuur van de Stichting Steunfonds Oecumenisch CityPastoraat Nijmegen bestaat uit de heer Lex Hustinx (voorzitter), mevrouw Diny Schotanus (secretaris) en de heer Mathé Prick (penningmeester).

Het bestuur van de Stichting tot bevordering van de Oecumene bestaat uit de heer Lex Hustinx (voorzitter), mevrouw Diny Schotanus (secretaris) en de heer Mathé Prick (penningmeester).

Beide stichtingen kennen geen ledenvergadering. De bestuurders zijn onbezoldigd. De Stichting heeft geen directie en heeft geen personeel in dienst.

 

Doelstelling

Beide stichtingen hebben als doel het verzorgen van het stoffelijke deel van de zondagse vieringen zoals deze sinds 1974 door het Oecumenisch CityPastoraat Nijmegen (een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid) worden georganiseerd in de Stevenskerk in Nijmegen.

Conform het Toekomstplan 2010-2020 wil het bestuur blijven investeren in zowel de zondagse vieringen in de Stevenskerk als buiten deze vieringen in de zgn. podiumfunctie: het gesprek met en tussen de (rand)kerkelijken en de naar zingeving zoekende spiritueel geïnteresseerden.

Eind 2015 heeft de Stichting een overeenkomst gesloten met een professionele cantor/dirigent die niet alleen moet gaan investeren in de kerkmuziek tijdens de zondagse vieringen, maar die tevens evenementen buiten de reguliere vieringen door middel van religieuze muziek moet gaan opluisteren.

De evenementen moeten handen en voeten geven aan de ‘Grote Oecumene’, namelijk het gesprek tussen de wereldgodsdiensten. Dat gesprek is actueler dan ooit.

 

Zie voor meer informatie: