Achtergrondinfo

Bestuur

Het bestuur van het OCP wordt gevormd door:

  • Harry de Vries (voorzitter)
  • Louise Otte  (secretaris/penningmeester)
  • Frits Crevecoeur

U kunt contact opnemen via de contactpagina.

Steunfonds

De Stichting Stichting tot bevordering van de Oecumene Nijmegen maakt het “reilen en zeilen” van het OCP in financiele zin mogelijk.

Financiële steun is erg welkom! Het rekeningnummer van de Stichting tot bevordering van de Oecumene is NL52 INGB 00076455 94

In 1985 is wel een “Stichting Steunfonds OCP”in het leven geroepen door de Hervormde Gemeente Nijmegen en de stichting Dekenaat Nijmegen, met als doel de financiële en materiële ondersteuning van het OCP. De bestuursleden van deze stichting worden gekozen door de OCP-vergadering. De bijdrage van protestantse en katholieke zijde heeft de laatste jaren slechts “in natura” plaatsgevonden. Beide kerkgenootschappen bieden wel pastorale ondersteuning, maar er is geen directe financiële steun. Deelnemers in het OCP dragen rechtstreeks bij aan het Steunfonds, naast hun bijdrage aan het kerkgenootschap of groepering waartoe ze behoren. Eind 2016 is de Stichting Steunfonds OCP opgevolgd door de Stichting tot bevordering van de Oecumene omdat de statuten van de eerstgenoemde stichting niet meer rechtsgeldig waren.

Voorzitter van het stichtingsbestuur is Harry de Vries.

Het rekeningnummer van de Stichting tot bevordering van de Oecumene is NL52 INGB 00076455 94