Onze organisatie kent een aantal werkgroepen. Vertegenwoordigers van elke werkgroep vormen de OCP-raad, waarin afstemming van het werk plaats vindt. Alle bij onze gemeenschap betrokkenen die met naam en adres bij het bestuur bekend zijn, worden twee of drie keer per jaar uitgenodigd voor de OCP-vergadering, waarin het beleid wordt vastgesteld. Ten slotte coördineert het bestuur waar nodig, en bereidt de OCP-vergaderingen en OCP-raadsvergaderingen voor.

Verder is er de Stichting Steunfonds OCP, waaraan kan worden bijgedragen om het OCP in stand te houden. De Grote of St. Stevenskerk wordt beheerd door de Stichting Stevenskerk.