Nieuwe voorganger: Toine van den Hoogen

In de viering op Pinksterzondag zal prof. dr. Toine van den Hoogen als voorgangerverbonden worden aan het OCP. Vanaf dat moment maakt hij deel uit van het vaste voorgangersteam.
Anneke de Vries (voorgangersberaad) "Wij zijn erg blij dat de gemeenschap van het OCP bij monde van de feedbackgroep heeft uitgesproken Toine graag vaker als voorganger bij ons te zien. En dat Toine te kennen heeft gegeven hierin te bewilligen. Hartelijk welkom dus bij de feestelijke viering op Pinksteren!"