Per 1 juli 2019 heeft het OCP een nieuw bestuur. Voorzitter is Harry de Vries, secretaris-penningmeester Louise Otten-Weening. Lid namens de Protestantse Gemeente Nijmegen is Frits Crevecoeur