jaarekening 2018

Jaarrekening Stichting ter bevordering vd oecumene en steunfonds   2018

STAAT VAN
BATEN
EN LASTEN
BATENrealisatie
2018 
 begroting
2018 
 realisatie
2017 
Giften 31.322,00    30.000,00  24.577,00
opbrengsten
koffiehoek
  369,59  1.077,00
opbrengsten
stiltekapel (vóór overmaken aan
stichting)
 3.408,00    4.500,00
overige
opbrengsten
   425,00 500,00 488,00
Totaal baten 35.524,5930.500,00 30.642,00
LASTEN
eredienst  3.997,775.125,00 3.575,00
cantorij  18.975,56 20.740,00 19.555,00
publiciteit en
maandblad
   826,18 2.000,00 2.766,00
website 1.500,00                       –  
kosten
koffiehoek
           –                 –        669,00
podiumfunktie          –   1.800,00           –  
jeugd  293,94 11.300,00 423,00
bestuur /
sekretariaat
  850,00500,00 296,00
contributies /
abonnementen
     130,99        –    125,00
diakonale
collectes
                  –                      –                      –  
overige kosten    3.288,54  2.100,00     285,00
Totaal lasten 28.362,98 45.065,00   27.694,00
RESULTAAT   7.161,61  -14.565,00   2.948,00