Feest van de Tafel

Op zondag 26 juni is er in de Stevenskerk om 10.00 uur een heel bijzondere viering.

Vier kinderen uit onze gemeenschap staan die zondag centraal tijdens het Feest van de Tafel. Tijdens deze viering nemen zij voor het eerst deel aan de Tafelviering (ook wel Avondmaal). In de katholieke traditie kennen we dit als de Eerste Communie. Omdat onze gemeenschap verschillende achtergronden heeft (katholiek, protestant) hebben we voor een eigen benaming en invulling gekozen: het Feest van de Tafel.

Voorbereiding
Er is speciaal een viertal bijeenkomsten georganiseerd, waarbij de ouders ook een belangrijke rol spelen. Er wordt onder andere een bakkerij bezocht, de kinderen maken hun eigen beker bij een pottenbakkerij en nog veel meer….!
Die voorbereiding wordt dan afgerond in de feestelijke viering op 26 juni waarin de kinderen centraal staan en voor het eerst meedoen met de viering van brood en wijn (druivensap voor kinderen).

Alle ouders en kinderen en andere belangstellenden zijn van harte welkom in deze viering!

U kunt uw kind niet meer opgeven voor dit jaar.

Waarom houden we deze viering?

Elke zondag gedenken en vieren we in onze gemeenschap dat Jezus vlak voor zijn sterven met zijn vrienden aan tafel ging en het brood met hen deelde. We geloven in het leven van hem dat door de dood heen ons tot op de dag van vandaag inspireert. Dat willen we met elkaar wekelijks vieren en doorgeven. De kinderen horen daar natuurlijk ook bij.

Dat verhaal van Jezus en zijn vrienden, van brood en wijn, dood en verrijzenis, is soms best een lastig verhaal. Daarom hoort daar een uitleg/voorbereiding met elkaar bij.

Data