In de wereld, maar niet van de wereld?

7e zondag van Pasen 2009 Lezingen: Exodus 19,1-11 en Johannes 17,14-26 In de wereld, maar niet van de wereld? Beste medegelovigen,In het tijdschrift ‘De eerste dag’, een oecumenische handreiking voor de liturgie, wordt deze dag zondag van … Lees meer

Paasmorgen

VERKONDIGING VIERING OCP PAASMORGEN 2009 In een orkest hoor je vele stemmen. Afgelopen dinsdagavond was ik hier in de kerk om de uitvoering van de Matteus-passie te horen. Je ziet de vele koorleden opkomen, mannen en … Lees meer

Paaswake

Paaswake 2009: Stevenskerk Paasevangelie: Marcus 16,1-8 “Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier! Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie hem zien! ”Dat is, in het kort, beste Paasvierders, de paasboodschap … Lees meer

Palmzondag

OCP, 5 april 2009, Palmzondag[Mk. 11, 1-11; Fil. 2, 5-11, Mk. 14, 1-9] Zusters en broeders, “Die gezindheid moet in en onder jullie heersen die ook in Jezus de Gezalfde was”, zo spoort de apostel Paulus de … Lees meer

Eten voor vijfduizend mensen

OCP 22 maart 2009 Jozua 4,19-5:1,10-12 Johannes 6,1-15  ‘Onvoldoende, niet genoeg, onmogelijk.’ Onmogelijk om vijfduizend man, vrouwen en kinderen nog niet eens meegerekend, van eten te voorzien. Werkelijk, we hebben niet genoeg, niet om de … Lees meer

Roeping: de weg kiest jou

Roeping: ‘de weg kiest jou’ – OCP 25 januari 2009 – (Lezingen: 1 Samuël 3, 1-10, Marcus 1, 14-20)  Zusters en broeders,  “Er is een Woord, dat eeuwiglijk zal duren,en wie ’t verstaat, die is niet meer … Lees meer

Doop van de Heer

DOOP VAN DE HEER, 11 januari 2009 Gedoopt werd Niek Wilhelmus Leonardus Burgers (Lezingen: Jesaja 55,1-11 en Markus 1,1-11) Beste medegelovigen ,Water te koop, water om niets, zo roept luidkeels de profeet. Hij roept zoals een … Lees meer

Wees blij en verheug U

3e zondag van de Advent: 14 december 2008 Lezingen: Jesaja 65,17-25, 1 Tessalonicenzen 5,12-24 en Johannesevangelie 3,22-30 Beste medegelovigen,Luisterend naar teksten uit het Oude Testament word je soms geconfronteerd met de grote tijdsafstand tussen ons nu en … Lees meer

Twee C-woorden

 OCP, 7 dec. 2008, 2e zondag advent: Twee ‘C-woorden’ (Jesaja 40,1-11; 2 Petrus 3,8-13, Joh. 1, 19-28) Zusters en broeders,“God van de heerscharen, richt ons weer op: lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.” … Lees meer