Op zon- en feestdagen

De dienst begint om 10.00 uur. We vieren elke zondag een dienst van Schrift en Tafel. De diensten zijn zorgvuldig samengesteld, op basis van de traditie van de Kerk van alle eeuwen. lees meer
Na afloop is iedereen van harte welkom om nog even te blijven en iets te drinken.

Kinderen

Voor de kinderen wordt wekelijks oppas en/of een kindernevendienst georganiseerd. Er is ook een tienergroep actief, die samenwerkt met tienergroepen uit andere Nijmeegse kerken. Lees meer bij kinderen.

Muziek

Muziek speelt een belangrijke rol. We beschikken over professionele musici (organisten, dirigent) en diverse koren, zoals de cantorij die twee keer in de maand zingt in de dienst. Lees meer op de pagina kerkmuziek.

Oecumene
‘Oecumene’ is een griekse term, die ‘bewoonde wereld’ betekent. In de kerk wordt dit woord wereldwijd gebruikt voor het streven naar religieuze eenheid en samenwerking tussen christenen van alle kerken en stromingen. Onze gemeenschap en onze vieringen zijn ‘oecumenisch’. Dat wil in de praktijk zeggen: ze geven herkenbaarheid en inspiratie aan bezoekers zowel van katholieke als van protestantse achtergrond.
Er zijn wekelijks één of twee voorgangers uit de katholieke en/of protestantse kerken.

Lees meer op de website van de Raad van Kerken.