• stiltekapel_0003
  • stiltekapel_0001
  • stiltekapel_0000
  • stiltekapel_0002

De werkgroep Stiltekapel is verantwoordelijk voor de verzorging van de stiltekapel en de voortgang van het vrijdagmiddaggebed voor vrede en verzoening, elke vrijdag van 13.00 uur – 13.20 uur. Dit vindt plaats in samenwerking met de plaatselijke Raad van Kerken en in verbondenheid met andere kerken in binnen- en buitenland die ook in het bezit zijn van het “Cross of Nails” .
Enkele mensen uit verschillende kerken dragen zorg voor de continuïteit van het gebed. Anderen, onder wie toevallige bezoekers van de kerk, sluiten zich bij het gebed aan. Na afloop zijn er goede gesprekken bij koffie en thee.

Werkgroepleden zijn Henk Gols, Nel Ooyman-van Keulen en contactpersoon Bärbel de Groot-Kopetzky, email.

De Nijmeegse Stevenskerk behoort tot de Europese kerken die in de Tweede Wereldoorlog werden verwoest, maar die nu plaatsen zijn waar men zich engageert voor ‘vrede en verzoening’. In al deze kerken wordt elke vrijdagmiddag om vrede en verzoening gebeden.

CoNHet Cross of Nails was een initiatief van de toenmalige provoost van de kathedraal in Coventry toen hij in de nacht van het bombardement op zijn kerk (november 1940) tussen het puin enkele spijkers en dakspanten nam, er een kruis van verzoening mee maakte en dat plaatste op het altaar als teken: geen wraak, wel verzoening. Ook in de stiltekapel van de Stevenskerk is dit Cross of Nails in de muur ingemetseld.

Andere kerken met een Cross of Nails zijn onder andere de kathedraal van Coventry, de Laurenskerk in Rotterdam, de Kreuzkirche in Dresden en de Sebalduskirche in Neurenberg.

Het Cross-of-Nails in de Stevenskerk werd vanuit Coventry in 1953 aan de stad en de kerk geschonken. Oorspronkelijk was het ingemetseld in de noordelijke muur van de torenhal, maar in april 2003 is het bevestigd in een van wanden van de stiltekapel.

In het landelijk Coventryberaad houden we contact met elkaar in een bijeenkomst twee keer per jaar, steeds in een van de aangesloten kerken.