De werkgroep Kinderen initieert en coördineert de diverse activiteiten voor en door kinderen. Ouders van kinderen zijn van harte welkom om mee te denken over deze activiteiten.
De werkgroep vergadert 3-4 per jaar. Contactpersoon: Ron Visser.

Nevendienst en oppas

In de regel de tweede en vierde zondag van de maand is er oppas voor de aller-jongsten en een alternatief programma voor de schoolgaande kinderen: de nevendienst.

Bijzondere diensten

Er wordt op allerlei manieren aandacht besteed aan de jaarfeesten en andere (feestelijke) gebeurtenissen voor de kinderen.

Feest van de Tafel/Eerste Communie

In principe jaarlijks wordt met de kinderen die ongeveer 8 jaar oud zijn op de laatste zondag van juni het Feest van de Tafel, gevierd. In deze bijzondere viering doen kinderen “officieel” voor het eerst mee aan de Tafelviering. Hieraan gaat een voorbereidingstraject vooraf waar ook de ouders actief bij betrokken zijn.

Dienst met veel kinderen

De laatste zondag van september wordt er meegewerkt aan de Stedelijke Dienst met veel Kinderen. Wij zijn dan gastheer voor de andere (protestantse) wijkkerken in Nijmegen.
Dit zijn spraakmakende vieringen waarin vaak de hele kerk wordt gebruikt. Vaak is er dan een speciale nevendienst voor ouderen 🙂

Tieners

Voor kinderen vanaf 12 jaar is er de tienergroep die een paar keer per jaar bij elkaar komt. Meestal om een speciale tienerviering voor te bereiden.
Waar mogelijk proberen we aan te sluiten bij andere activiteiten in Nijmegen zoals het theaterweekend in Dukenburg eind januari en de Paaswake voor tieners rondom de Maranathakerk

Roemenië

Jaarlijks is er of een sponsorloop voor een weeshuis van Straatkinderen in Boekarest of verkopen kinderen hun eigen speelgoed voor dit goede doel. Deze activiteiten worden opgezet samen met de Werkgroep Diaconie.