Werkgroep diaconie

Diaconaat is een onmisbaar aspect van het kerk-zijn dus ook van het OCP. Om geld in te zamelen organiseert de werkgroep activiteiten waarbij een beroep op de bezoekers van het OCP wordt gedaan. Het doel is ten eerste om geld/goederen in te zamelen voor mensen die leven in armoede. Daarnaast bevordert de gezamenlijke inzet de gemeenschap binnen het OCP. De werkgroep zet zich in voor verschillende projecten, zoals opvang van Roma-kinderen in Boekarest, het werk van padre Arnaldo in Nicaragua, Amnesty International en projecten in Nijmegen als het Kruispunt, de voedselbank, stichting Gast.

De activiteiten van de werkgroep bestaan o.a. uit het houden van extra collectes in de advents- en 40-dagentijd, verkoop van boeken en sieraden, organiseren van benefietlezingen en vastenmaaltijden, inzamelen van etenswaren voor de voedselbank, meedoen aan de ‘actie schoenendoos’.

Hebt u belangstelling om zich voor een diaconale activiteit in te zetten, dan is uw bijdrage van harte welkom!
Gironummer werkgroep diakonie : NL42 INGB00007 48880 tnv Diaconie O.C.P. Nijmegen.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de werkgroep: Joeri Folman, e-mail joerifolman@gmail.com, tel. 06-16760333.
sommige links hieronder werken niet; bovendien enkele extra :
www.voedselbanknijmegen.nl
www.caminul-phillip.ro
www.straatmensen.nl
www.schuldwegwijzer.nl